Zabezpečenie dopravy
Vybavenie všetkých úradných   podkladov
Pomoc s vybavením živnostenského listu a povolenia
Registrácia živnosti
Pomoc na úrade Sociálneho    zabezpečenia
Prihlásenie na Finančnom úrade
TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE
Antrag auf Zusatzversicherung.pdf
Antrag für Ausgleichszahlung.pdf
Antrag für Familienbeihilfe.pdf
Meldezettel.pdf
E401 SK.pdf
E401.pdf
E106.pdf
E402.pdf
E402 SK.pdf
E411.pdf
E411 SK.pdf
AT l SK
O NÁS
OPATROVATEĽKY
KONTAKTY