Naša agentúra už niekoľko rokov poskytuje pre Rakúske rodiny pomocný personál a opatrovateľskú službu s 24 hodinovou nepretržitou starostlivosťou. Rodinám pomáhame s legalizáciou už existujúcich opatrovateľských vzťahov, poskytujeme im bezplatné konzultácie o možnostiach a formách poskytnutej pomoci. Naši pracovníci sú prevážne muži a ženy zo Slovenska. Pomáhame im pri vybavovaní všetkých potrebných úradných dokladov a legalizáciou samotného pracovného pomeru. Všetci naši pracovníci musia mať primerané odborné vzdelanie, musia byť zodpovedný, samostatný a komunikatívny. Výška finančnej odmeny je stanovená podľa rozsahu poskytovaných služieb a skúsenosti sestier.
AT l SK
O NÁS
OPATROVATEĽKY
KONTAKTY